E-pisarnica Zadarske županije omogućava praćenje tijeka rješavanja predmeta, na način da stranke u svakom trenutku imaju uvid u status predmeta koji se obrađuje u nekom od upravnih tijela Zadarske županije, osim predmeta Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

Za pristup aplikaciji e-pisarnica potrebno je znati klasifikacijski broj predmeta pod kojim je zaprimljen u sustavu i šifru. Navedene informacije mogu se dobiti prilikom podnošenja zahtjeva ili osobnim dolaskom te potpisom registracijskog obrasca u pisarnicu Zadarske županije, na adresi Božidara Petranovića 8., 23 000 Zadar.

Potpisom registracijskog obrasca, te pristupom podacima e-pisarnice korisnik prihvaća dalje navedene uvjete korištenja.

Pravo na pristup i uvid o podacima predmeta omogućen je ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- ako je predmet otvoren nakon stavljanja u funkciju e-pisarnice (od dana 15.12.2015. godine)

- ako se radi o postupku koji je pokrenut na zahtjev stranke ili je stranka jedina stranka u postupku

- ako predmet ne spada u kategoriju predmeta koji ne smiju biti javno dostupni u tijeku provođenja postupka (npr. javna nabava ili natječaji za prijem u službu)

- ako su pristupni podaci predmeta (klasifikacijska oznaka predmeta i šifra) dodijeljeni stranci.

Informacije o predmetu koje će biti dostupne nakon ulaska u sustav e-pisarnice su: naziv predmeta, datum nastanka predmeta, stranka, organizacijska jedinica odnosno upravno tijelo koje rješava predmet, zaduženi referent, način rješavanja predmeta te datum rješavanja predmeta. Sustav osvježava podatke jednom dnevno.

Podaci koji se dobiju pristupom sustavu su službeni su podaci Zadarske županije i isključivo su informativnog karaktera te služe za osobnu upotrebu i ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Pravovaljani dokumenti izdaju se u nadležnom upravnom tijelu Zadarske županije.

Zadarska županija ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe podataka koje pruža aplikacija. Korištenjem podataka koje pruža aplikacija e-pisarnica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim korištenjem, te prihvaća koristiti podatke isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.